Sunday, 7 October 2018

07.10.2018 - கொளத்தூரில் அன்னதானம்

சென்னை கொளத்தூரில் உள்ள ஓர் சன்மார்க்க விழாவில் பல நூற்றுக்கணக்கான அன்பர்களுக்கு பசியாற்றுவித்தல் நடைபெற்ற அற்புதமானகாட்சியை படத்தில் காணுங்கள்
No comments:

Post a Comment