Sunday, 13 October 2019

13.10.2019 - நூற்றுக்கணக்கான பார்வையற்றவர்களுக்கு அன்னம் பாலிப்பு

நேற்று சென்னை பள்ளிக்கரணை மயிலை பாலாஜி நகரில் உள்ள நூற்றுக்கணக்கான பார்வையற்றவர்களுக்கு தீபம் அறக்கட்டளை சார்பில்  சிறப்பு  உணவு வழங்கப்பட்டது.


நிதி தந்த நன்கொடையாளர் களையும் தொண்டு செய்த சேவடிகளையும் தீபம் அறக்கட்டளை வாழ்த்தி மகிழ்கிறது.

வாழ்த்துக்களுடன் ...

நிறுவனர்
தீபம் அறக்கட்டளை

No comments:

Post a Comment

தினசரி ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்து பசியாற்றிவித்தல்

தயவுடையீர், வணக்கம் வந்தனம்!!! இவ்வுலகில் ஒரு ஜீவன் கூட பசியோடு வாடக்கூடாது ; பசியோடு இருக்கக்கூடாது ; பசியோடு இறக்கக் கூடாது. - தீ...